Αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων για την τοπική ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων για την τοπική ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων

Μαχαίρα, Ελένη Ε.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η συμβολή των πολιτισμικών πόρων μέσω της αξιοποίησής τους στην Τοπική Ανάπτυξη ενός τόπου, στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ταυτότητας της πόλης, στην αναβίωση και διατήρηση των παραδόσεων, εθίμων και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το πεδίο μελέτης που επιλέχτηκε είναι ο Νομός Τρικάλων, όπου εξετάζονται τα μνημεία οι αρχαιολογικοί χώροι, οι πολιτιστικοί χώροι, τα άυλα πολιτιστικά αγαθά δηλαδή τα έθιμα, οι παραδοσιακές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των Δήμων Τρικκαίων , Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας ανά δημοτική ενότητα.Στο πλαίσιο της εργασίας διενεργήθηκε μια βιβλιογραφική επισκόπηση για την οριοθέτηση των εννοιών του πολιτισμού , των πολιτιστικών αγαθών , της προστασίας και διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών, του πολιτιστικού τουρισμού , της τοπικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής διάστασης της τοπικής ανάπτυξης.Η έρευνα διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2017 σε κατοίκους του Νομού Τρικάλων (80% των ερωτηθέντων) και σε μη κατοίκους οι οποίοι κατάγονται ή έχουν γνώση της περιοχής (20% των ερωτηθέντων). Περιλαμβάνει τις απόψεις τους για τη συμβολή των πολιτισμικών πόρων στην τοπική ανάπτυξη και για τους παράγοντες που εμποδίζουν ή συμβάλλουν στην αξιοποίηση τους. Επίσης μελετά τις απόψεις τους για το δυναμισμό που επιδεικνύει η τοπική αυτοδιοίκηση του Νομού στην ανάδειξη των πολιτισμικών πόρων του και για τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα και των πολιτιστικών φορέων στην αξιοποίησή τους. Εργαλείο μέτρησης υπήρξε το ερωτηματολόγιο ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατά βάση η ποσοτική.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πολιτισμικοί πόροι
πολιτιστική κληρονομιά τοπική ανάπτυξη
Τρίκαλα - Πολιτισμός
πολιτιστικός τουρισμός
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Νομός Τρικάλων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.