Μελέτη επίδρασης του κορεσμού στον ουδό αντίληψης του γλυκού σε ομάδα εθελοντριών ελληνικής καταγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη επίδρασης του κορεσμού στον ουδό αντίληψης του γλυκού σε ομάδα εθελοντριών ελληνικής καταγωγής

Κεφαλά, Βιργινία Α.

Η αίσθηση της γεύσης παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά των ανθρώπων, καθορίζοντας τις διατροφικές τους επιλογές. Παρόλα αυτά παραμένει λιγότερο μελετημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες αισθήσεις. Ο κορεσμός, η όρεξη, η ψυχική και συναισθηματική κατάσταση καθώς και άλλοι παράγοντες φαίνεται να τροποποιούν την ικανότητα αντίληψης των γευστικών ερεθισμάτων, ενώ πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει πιθανές επιδράσεις ορμονικών παραγόντων όπως είναι η λεπτίνη και τα ενδοκανναβινοειδή στις χημικές αισθήσεις. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση του κορεσμού στο κατώφλι ανίχνευσης της γλυκιάς γεύσης σε ομάδα εθελοντριών ελληνικής καταγωγής. Το πειραματικό πρωτόκολλο της μελέτης στην οποία συμμετείχαν, αποσκοπούσε στο να ανιχνεύσει γενετικούς παράγοντες που τροποποιούν την αίσθηση του γλυκού. Η κατάσταση του κορεσμού συσχετίστηκε με τον ουδό αντίληψης της γλυκιάς γεύσης με τον υπολογισμό των Καλύτερα Εντοπισμένων Κατωφλίων (ΚΕΚ) με τη μέθοδο της αύξουσας εναλλακτικής υποχρεωτικής επιλογής των ορίων (AFC). Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικό με την κατάσταση κορεσμού, πείνας και διάθεσης για κατανάλωση τροφής και υποβλήθηκαν σε οργανοληπτική δοκιμασία με επτά συγκεντρώσεις διαλυμάτων σουκρόζης που παρουσιάστηκαν κατά αύξουσα συγκέντρωση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του αναφερόμενου αισθήματος κορεσμού, πείνας ή διάθεσης για κατανάλωση τροφής παρά την παρατήρηση μιας τάσης αντίστροφης συσχέτισης μεταξύ κορεσμού, πείνας και ουδού αντίληψης της γλυκύτητας. Σημαντικός περιορισμός της μελέτης υπήρξαν οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες της πειραματικής διαδικασίας και τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των εθελοντριών διαμορφώνοντας έτσι ένα υποβέλτιστο πλαίσιο σχεδιασμού για την διερεύνηση της συγκεκριμένης ερευνητικής υπόθεσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λεπτίνη
Γεύση
κορεσμός
ενδοκανναβινοειδή
λεπτίνη
ουδός
γλυκό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.