Οι αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο

Κοτρέτσος, Συμεών Σ.

Στην εργασία πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση του συστήματος Αεροδιακομιδών στην Ελλάδα, και ανάλυση των τριών ατυχημάτων με ελικόπτερα Α-109Ε της περιόδου 2001 - 2002. Σκοπός της ανάλυσης των ατυχημάτων είναι ο εντοπισμός των παραλείψεων από πλευράς φορέων υλοποίησης και οι αστοχίες του συστήματος που οδήγησαν στα ατυχήματα και η αντιπαραβολή με το σύστημα αεροδιακομιδών όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα. Έγινε χωρική ανάλυση αποστολών αεροδιακομιδών στον Ελλαδικό χώρο από το 2012 έως και το 2016 με βάση τα στοιχεία που διατέθηκαν από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το οποίο αποτελεί το φορέα διαχείρισης του έργου των Αεροδιακομιδών. Τέλος παρουσιάστηκε το σύστημα της Τσεχίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται συμπεράσματα για την δομή, την οργάνωση και την λειτουργία του συστήματος αεροδιακομιδών μαζί με προτάσεις για βελτίωση αυτού μέσω της χωροθέτησης των εναέριων μέσων της ενίσχυσης των περιφερειακών υγειονομικών σχηματισμών και του ανθρώπινου δυναμικού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Υγεία
Υπηρεσίες υγείας
Μεταφορές
Υγειονομικές υπηρεσίες - Ελλάδα
Δημόσια υγεία
Μεταφορές - Ελλάδα
Αεροδιακομιδές Ένοπλες Δυνάμεις ΕΚΑΒ Ελικόπτερα Χωροθέτηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.