Επιχειρηματικά μοντέλα με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επιχειρηματικά μοντέλα με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης

Ανδρικοπούλου, Αθηνά Αναστασία Δ.

Στην εργασία μελετάται ο τρόπος με τον οποίο η έλευση του web 2.0 επέδρασε στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Οι εξελίξεις που το web 2.0 εισήγαγε στον παγκόσμιο ιστό άλλαξε το σύγχρονο ηλεκτρονικό επιχειρείν και οδήγησε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας. Αναφέρονται εκτενώς τα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των σύγχρονων ηλεκτρονικών επιχειρησεων. Μελετώνται τα επιχειρηματικά μοντέλα από όλες τις σκοπιές και δίνεται έμφαση στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και στις εφαρμογές των κοινωνικών δικτύων.Σαν αποτέλεσμα της εξέλιξης και ανάπτυξης του διαδικτύου ήλθε και η ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων τα οποία με τη σειρά τους κι αυτά, επηρεάζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν σε σημαντικό βαθμό.Τα θέματα αυτά εξετάζονται σε θεωρητικό επίπεδο και ως μελέτη περίπτωσης εξετάζεται το επιχειρηματικό μοντέλο του facebook το οποίο, σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, αποτελεί απόρροια της σύμπτυξης ενός κοινωνικού μέσου με ένα σύγχρονο και επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό εμπόριο
κοινωνική δικτύωση
ηλεκτρονικό επιχειρείν
Μάρκετινγκ
ψηφιακό μάρκετινγκ
Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικά μοντέλα
Κοινωνικά δίκτυα
κοινωνικά μέσα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.