Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της καλλιέργειας μαστίχας στο νομό Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της καλλιέργειας μαστίχας στο νομό Χίου

Νύκτα, Ιωάννα Γ.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο αυξάνεται το ενδιαφέρον για την εκτίμηση, μέσω του εργαλείου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν οι σύγχρονοι τρόποι παραγωγής τροφίμωνΗ παρούσα εργασία μελετά τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η συστηματική καλλιέργεια του μαστιχοφόρου σχίνου, (Pistacia lentiscus via Chia) με τη βοήθεια του ISO 14042, τη χρήση του λογισμικού SimaPro5.1. και τη μέθοδο CML Baseline 2000. Αντικειμενικό σκοπό της μελέτης αποτελούν οι εισροές και οι δραστηριότητες στη φάση της παραγωγής μαστίχας. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της μελέτης είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση λιπασμάτων στους μαστιχώνες. Το άζωτο, που εμπεριέχεται στα λιπάσματα, έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση προβλημάτων και κυρίως της εξάντλησης των αβιοτικών πόρων, αλλά και άλλων, σε μικρότερο βαθμό, όπως της αύξησης της θαλάσσιας οικοτοξικότητας και του ευτροφισμού. Επιβαρυντικά, στους ίδιους τομείς, φαίνεται να λειτουργεί και η κατανάλωση diesel και πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο στις μετακινήσεις. Ίσως ένα σύστημα με στροφή στη βιολογική καλλιέργεια, ή με συντονισμένη πολιτική διαχείρισης της λίπανσης και συστηματικό έλεγχο των εισροών θα βοηθούσε ώστε να έχουμε μια ακόμη περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον καλλιέργεια, σε συνδυασμό πάντα με την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής.  

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μαστίχα Χίου - Περιβαλλοντικές απόψεις
124 σ. : εικ.
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Χίος (Νομός) - Χίος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.