Μελέτη παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση του cloud computing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση του cloud computing

Γρίβας, Ηρακλής Παναγιώτης Γ.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα και η Μελέτη παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση του cloud computing. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό των παραγόντων με βάση κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και την εμπειρική ανάλυσή τους με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Αρχικά αναλύθηκε η έννοια του υπολογιστικού νέφους όπως και οι τύποι cloud computing. Στην συνέχεια αναφέρθηκαν οι υπηρεσίες των υπολογιστικών νεφών. Ύστερα μελετήθηκε η Ευρωπαϊκή αλλά και η παγκόσμια στρατηγική ώστε να κατανοηθεί η τάση των υπολοίπων χωρών ως προς τα υπολογιστικά νέφη. Ακολουθούν πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου εμπορίου και υπηρεσιών και του ιδρύματος βιομηχανικών ερευνών πάνω στην χρήση των υπολογιστικών νεφών, ώστε να μελετηθούν τα αποτελέσματα σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα από την αντίστοιχη της παρούσας εργασίας, αν και δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ τους. Μετά από τις παραπάνω έρευνες ακολουθεί έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Παρατηρήθηκε λοιπόν πως οι Ελληνικές επιχειρήσεις στον μεγαλύτερο τους αριθμό γνωρίζουν τα οφέλη των δομών υπολογιστικού νέφους που είναι η μείωση δαπανών, η αξιοπιστία, η συμβατότητα, η εξελιξιμότητα που παρέχουν. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει προβληματισμός ως προς την ασφάλεια των δεδομένων, την εύκολη μετάβαση στην νέα τάση και την εμπιστοσύνη ως προς των πάροχο των υπηρεσιών αυτών. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Αυτοί είναι η έλλειψη γνώσης και η έλλειψη σωστής ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η χρήση υπολογιστικών νεφών είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και για την παραμονή της στο δύσκολο πεδίο ανταγωνιστικότητας του εμπορίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Cloud computing
Επιχειρήσεις
Διαδίκτυο
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Στρατηγική
Υπολογιστικό νέφος
Πάροχος
Διαδίκτυο (Internet)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.