Στρατηγική και Πληροφοριακά Συστήματα: η περίπτωση της ΕΤΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Στρατηγική και Πληροφοριακά Συστήματα: η περίπτωση της ΕΤΕ

Κιούση, Βασιλική Ν.

Στον τραπεζικό χώρο τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, γιατί μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία ενός ολόκληρου κράτους προς το καλύτερο ή το χειρότερο ανάλογα με την εξέλιξή τους. Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες και ειδικότερα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί το ισχυρότερο τραπεζικό ίδρυμα στον Ελλαδικό χώρο με δυναμικό προφίλ στον τομέα της Πληροφορικής και θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς σε αυτήν την εργασία.Μέσα στις ενότητες γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και καταγράφεται η εξέλιξη των τραπεζών από την ίδρυσή τους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην στρατηγική που ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα και γίνεται ανάλυση του επιχειρησιακού της περιβάλλοντος βάσει γνωστών διεθνών αναλύσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της στρατηγικής αυτής που ακολουθεί το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και ιδιαίτερα η μελέτη περίπτωσης της ΕΤΕ και θα γίνει προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας αυτής της στρατηγικής, κάτω από σφαιρικά θεσμοθετημένους κανόνες και πλαίσια.Τέλος, καταγράφονται τα είδη των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΤΕ μέσω των υποστηρικτικών διευθύνσεών της, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω κατανόηση της δομής και της στρατηγικής που ακολουθεί η συγκεκριμένη τράπεζα στα Βαλκάνια στη σημερινή εποχή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πληροφοριακά Συστήματα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Αυτοματισμός
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Τεχνολογικές καινοτομίες
Επιχειρησιακά Συστήματα
Τραπεζικά Συστήματα
Στρατηγική Π.Σ.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.