Μεσογειακός τρόπος ζωής και υγεία: η εμπειρία από την μελέτη MEDIS: ανασκόπηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Μεσογειακός τρόπος ζωής και υγεία: η εμπειρία από την μελέτη MEDIS: ανασκόπηση

Οικονόμου, Ιάνθη Ε.

Εισαγωγή και Σκοπός: Ο Μεσογειακός τρόπος ζωής έχει οφέλη στην υγεία και στην πρόληψη μη-μεταδοτικών ασθενειών. Η μελέτη MEDIS είναι μια μεγάλης κλίμακας πολυεθνική συγχρονική μελέτη παρατήρησης με στόχο να διερευνήσει τη συσχέτιση των συνηθειών του τρόπου ζωής, των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος διαβίωσης με τους καρδιομεταβολικούς παράγοντες, μεταξύ των ηλικιωμένων μόνιμων κατοίκων της περιοχής της Μεσογείου. Η παρούσα μελέτη είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της μελέτης MEDIS με σκοπό να παρουσιάσει την επίδραση διαφόρων παραγόντων του Μεσογειακού τρόπου ζωής στην υγεία των ατόμων.Μεθοδολογία: Στην ανασκόπηση αυτή συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύσεις της μελέτης MEDIS που ασχολούνται με παράγοντες του τρόπου ζωής και τις επιπτώσεις τους στην υγεία. Οι επιπτώσεις στην υγεία που εξετάζονται είναι κυρίως οι παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία, η κατάθλιψη αλλά και η επιτυχής γήρανση.Αποτελέσματα: Η προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή και η τακτική φυσική δραστηριότητα φάνηκε να συνδέονται με χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου και κατάθλιψης. Η επιτυχής γήρανση συνδέθηκε κυρίως με τη φυσική δραστηριότητα, την προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει και μέτρια κατανάλωση κρασιού, τη ζωή σε αγροτικές περιοχές και τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες και κοινωνικές εκδηλώσεις.Συμπεράσματα: Παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η σωματική δραστηριότητα, η διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος, ο μεσημεριανός ύπνος, το περιβάλλον διαβίωσης και η κοινωνικοποίηση μπορούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία, και στη μακροζωία των ηλικιωμένων ατόμων της Μεσογείου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

υγεία
Μεσογειακή δίαιτα
Μεσογειακός τρόπος ζωής
επιτυχής γήρανση
Μεσογειακή διατροφή
καρδιομεταβολικοί παράγοντες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.