Οι διαπροσωπικές σχέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ως βασικός παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευτικής του Νομού Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Οι διαπροσωπικές σχέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ως βασικός παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευτικής του Νομού Αττικής

Βαρτζιώτη, Βασιλική Χ.

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση διευθυντή-εκπαιδευτικών σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το στυλ ηγεσίας που ακολουθείται από τον διευθυντή επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς και πώς αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Ο πληθυσμός-στόχος της μελέτης ήταν καθηγητές γυμνασίων και λυκείων δημόσιων σχολείων της περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο του γραπτού ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε και συμπληρώθηκε επιτόπου και ανώνυμα σε 124 εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι συνολικά υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ των ηγετικών πρακτικών του διευθυντή και των διαπροσωπικών σχέσεων διευθυντή-εκπαιδευτικών που αναπτύσσονται σε μια σχολική μονάδα. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα υποδηλώνουν ότι η συμβολή των διαπροσωπικών σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας και επηρεάζουν πολλές παραμέτρους της σχολικής μονάδας, όπως είναι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους, η διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και η αποτελεσματικότητα της μονάδας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διδακτικό προσωπικό
Διαπροσωπική επικοινωνία
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Σχολική ηγεσία
σχολικό κλίμα
Εκπαιδευτική ηγεσία
διαπροσωπικές σχέσεις
Διευθυντές σχολείων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.