Τα αγοραστικά κίνητρα της συμπεριφοράς του Έλληνα Καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τα αγοραστικά κίνητρα της συμπεριφοράς του Έλληνα Καταναλωτή

Χαδούλη, Ιωάννα

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξετάσει και να μελετήσει τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν τα αγοραστικά κίνητρα των καταναλωτών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Αθήνας με τη διανομή ερωτηματολογίου. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν τριακόσια πενήντα ερωτηματολόγια. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσουμε τι είναι αυτό που παρακινεί τον καταναλωτή να πάει για ψώνια. Επίσης, να διακρίνουμε από τι και πώς επηρεάζεται η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη συχνότητα επισκέψεων στα εμπορικά καταστήματα γενικά, ειδικά και στην ίδια περιοχή.Τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα σύνολο παραγόντων που προσδιορίζουν τα κίνητρα που τους ωθούν να ψωνίσουν, τη συχνότητα επισκέψεων στα εμπορικά καταστήματα γενικά, ειδικά και στην ίδια περιοχή, την επιλογή των λειτουργικών ή άλλων παραγόντων για την αγορά ειδών νοικοκυριού. Τα κίνητρα αυτά είναι τα ηδονικά, η συνείδηση ποιότητας και αξίας, ο ρόλος της τιμής, η επώνυμη συνείδηση, οι σύντομες αγορές, η διασκέδαση, το ανακάτεμα με τον κόσμο, η αφοσίωση στα καταστήματα και τα προϊόντα, η σύγχυση κατά την επιλογή, η αγοραστική συνήθεια, η συνείδηση μάρκας, τα κοινωνικά κίνητρα και οι αγορές σαν διέξοδος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Consumer behavior
Συμπεριφορά καταναλωτή
κίνητρα
Καταναλωτική συμπεριφορά
αγορές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.