Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εξόρυξης και επεξεργασίας του μαρμάρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εξόρυξης και επεξεργασίας του μαρμάρου

Κωνσταντοπούλου, Σοφία

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι δύο κεντρικά συστατικά της βιώσιμηςανάπτυξης και είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται μέσω της διαμόρφωσης ενός πολιτικούπλαισίου που θα προτάσσει τη λειτουργία θεσμών για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε κάθεχώρα.Η παρούσα διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις συμπεριλαμβανομένης τηςβιβλιογραφικής ανασκόπησης, της έρευνας πεδίου και της τελικής αξιολόγησης της μελέτης για τηβιομηχανική υγιεινή και ασφάλεια στον κλάδο του μαρμάρου. Στην πρώτη φάση, συλλέγησανβασικές πληροφορίες για τη βιομηχανία μαρμάρου, περιλαμβάνοντας στοιχεία νομοθεσίας και τηστατιστική επεξεργασία των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που έχουνκαταγραφεί στους τομείς της εξόρυξης (λατομεία) και της μεταποίησης του μαρμάρου (σχιστήρια).Στη δεύτερη φάση αναπτύσσεται ένα σχέδιο παρέμβασης σε 13 λατομεία και 10 μονάδεςεπεξεργασίας και μεταποίησης του μαρμάρου για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου της μελέτης.Αυτή διαχωρίστηκε στη φάση εισαγωγής ενός ειδικού ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση τωνσυνθηκών εργασίας στους εργαζόμενους και στη διενέργεια ποιοτικού και ποσοτικούπροσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων. Σκοπός της μελέτης είναι η διαμόρφωση ενόςμοντέλου εκτίμησης και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στη βιομηχανία του μαρμάρου.Η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων καθώς και η διενέργεια ποιοτικού καιποσοτικού προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων ανέδειξαν, ως επικρατέστερους κινδύνουςγια την υγεία, τις υψηλές συγκεντρώσεις της αιωρούμενης σωματιδιακής ρύπανσης μεπεριεκτικότητα σε χαλαζία 1,2% προερχόμενη κυρίως από διαδικασίες ξηρής διάτρησης, τη σκόνηαπό τους καπνούς και τα αέρια εξάτμισης των οχημάτων, το δυνατό παραγόμενο θόρυβο και τιςδονήσεις από τη χρήση κρουστικών εργαλείων και της λειτουργίας μηχανημάτων και φορτηγών. Οικίνδυνοι για την ασφάλεια αφορούσαν την κυκλοφορία των οχημάτων, την κατάρρευση ενόςμετώπου εργασίας και τις εκρήξεις στο λατομείο. Η χειρονακτική διακίνηση φορτίων, οι έντονοιρυθμοί εργασίας και τα υψηλά επίπεδα ευθύνης και διανοητικής πίεσης συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό απόκρισης στην κατηγορία των εργονομικών κινδύνων για τουςεργαζόμενους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιομηχανική ασφάλεια
εξόρυξη
Industrial safety
μάρμαρο
ασφάλεια
Υγιεινή - Δίκαιο και νομοθεσία
Βιομηχανία
Health and hygiene
υγιεινή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.