Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Γαλανός, Σπύρος

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξεταστεί η περιβαλλοντική διάσταση των επιχειρήσεων ως προέκταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να γίνει έρευνα σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση πράξεων αλλά και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκτασιν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αυτού. Επίσης, γίνεται καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά την αντίληψη των εργαζομένων για το βαθμό Εταιρικής Υπευθυνότητας που επιδεικνύει η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται καθώς και την αντίληψη των ίδιων για θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την ευαισθητοποίησή τους συνολικά στον συγκεκριμένο τομέα. Ευρύτερα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνδέσει την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως έννοιες ταυτόσημες αλλά και να προσεγγίσει τον τρόπο με τον οποίο μια Κοινωνικά Υπεύθυνη επιχείρηση ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους της στον τομέα του περιβάλλοντος μέσα από δράσεις, πράξεις και πολιτικές.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Environmental education
Business enterprises - Environmental aspects
Social responsibility of business
Επιχειρήσεις - Περιβαλλοντικές απόψεις
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.