Γνώσεις και αντιλήψεις διατροφής σε σχέση με φυτικές στερόλες και καρδιαγγειακά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γνώσεις και αντιλήψεις διατροφής σε σχέση με φυτικές στερόλες και καρδιαγγειακά

Ρουμπάνης, Δημήτριος

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις γνώσεις και αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας όσον αφορά στη σχέση φυτικών στερολών και καρδιαγγειακών νοσημάτων λόγω του ότι υπάρχουν ελλειπή δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Μεθοδολογία: Η αποτίμηση των γνώσεων και αντιλήψεων έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν κατά την περίοδο 2007 - 2013 και απαντήθηκαν από 10000 άτομα του γενικού πληθυσμού με μόνο περιορισμό να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Οι περιοχές δειγματοληψίας ήταν: Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και νησιά του Αιγαίου. Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που έγινε με το πρόγραμμα SPSS, έδειξε πως υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των γνώσεων και αντιλήψεων των ατόμων σχετικά με τη δράση των φυτικών στερολών σε συσχέτιση με ορισμένες μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το φύλο, η ηλικία, η περιοχή διαμονής, η ύπαρξη καρδιαγγειακού κινδύνου και το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων είναι συνδεδεμένα με τις θετικές απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα των φυτικών στερολών. Αντίθετα, φαίνεται πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο υπολοίπων μεταβλητών ( ύπαρξη ή όχι παχυσαρκίας και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου) και των απόψεων των συμμετεχόντων για τις φυτικές στερόλες. Συμπέρασμα: Υπάρχει ένα μέτριο επίπεδο γνώσεων στο γενικό πληθυσμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φυτικών στερολών, το οποίο όμως επιδέχεται βελτίωση. Στοχοποιημένη εκπαίδευση των ομάδων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Φυτοστερόλες
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Fytosterols

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-06-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.