Ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακής μονάδας διατροφής για παροχή υπηρεσιών διατροφικής υποστήριξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακής μονάδας διατροφής για παροχή υπηρεσιών διατροφικής υποστήριξης

Ζέρβας, Δημήτρης

Τα τελευταία χρόνια, η Πληροφορική και το Διαδίκτυο τίθενται, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, στην υπηρεσία των Επιστημών της Υγείας (Health Informatics) και της Επιστήμης της Διατροφής (Nutrition Informatics). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής (Internet application) για παροχή υηρεσιών διατροφικής φροντίδας, καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της ως εργαλείο για τη μεταβολή (i) του βαθμού επίγνωσης του χρήστη αναφορικά με τη θρεπτική αξία της διατροφής του (nutrition awareness) και (ii) του ενδιαφέροντός του για αναζήτηση περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με τη βελτίωση των διατροφικών του συνηθειών. Στα πλαίσια της μελέτης, κατασκευάστηκε διαδικτυακή εφαρμογή διαδραστικού χαρακτήρα, με δυνατότητες ανάλυσης της διατροφικής πρόσληψης του χρήστη σε θρεπτικά συστατικά και αντιπαραβολής της με συνιστώμενες διαιτητικές προσλήψεις. Η μελέτη αξιολόγησης της διαδικτυακής εφαρμογής διενεργήθηκε σε δείγμα φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μέσω online ερωτηματολογίων που συνεπληρώθησαν πριν και μετά τη χρήση της εφαρμογής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής απεδείχθη αποτελεσματική στην αύξηση του βαθμού ενδιαφέροντος των χρηστών για τη βελτίωση της διατροφής τους, ενώ ταυτόχρονα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ιστοχώρου έγιναν αποδεκτά σε ικανοποιητικό βαθμό από αυτούς. Ο βαθμός διατροφικής επίγνωσης δεν σημείωσε στατιστικά σημαντική μεταβολή. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενθαρρυντικά ως προς την αξιοποίηση του Διαδικτύου στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διατροφικής φροντίδας και υποστήριξης. Παράλληλα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για την υλοποίηση μελέτης διατροφικής παρέμβασης, βασιζόμενης στο Διαδίκτυο, με στόχο τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και την υϊοθέτηση ισορροπημένων διαιτητικών συνηθειών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφική πληροφορική
Διατροφή
Πληροφορική της υγείας
Nutrition
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Nutrition ιnformatics
Medical informatics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.