Διατροφικές συνήθειες και κοινωνικά χαρακτηριστικά σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού της Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφικές συνήθειες και κοινωνικά χαρακτηριστικά σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού της Αττικής

Πάλλιου, Κωνσταντίνα

Σκοπός :. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτιμήσει τις διατροφικές συνήθειες αντιπροσωπευτικού και τυχαία επιλεγμένου δείγματος ενηλίκων ανδρών και γυναικών του ελληνικού πληθυσμού και να τους συσχετίσει με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Μεθοδολογία: Η μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ» είναι μια προοπτική μελέτη σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 3042, άνδρες και γυναίκες, από το νομό Αττικής, στρωματοποιημένο κατά ηλικία και φύλο. Η κοινωνική διαστρωμάτωση (σε κατώτερη , μεσαία και ανώτερη κοινωνική τάξη) βασίστηκε σε έναν δείκτη που προσδιορίζεται από το γινόμενο του μορφωτικού επιπέδου μέσω των χρόνων εκπαίδευσης με το μέσο ετήσιο εισόδημα, για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά Έπειτα, ο πληθυσμός της μελέτης θα διακριθεί σε τριτήμορα βάση του δείκτη αυτού (1ο τριτημόριο:<172800, 20 τριτημόριο:<172800 με 240000 και 3ο τριτημόριο>240000). Οι διατροφικές συνήθειες εξετάστηκαν μέσω ειδικού ερωτηματολογίου συχνότητας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας). Για τον εντοπισμό των ατόμων που ακολουθούν την Μεσογειακή διατροφή υπολογίσθηκε ειδικός δείκτης, όπου υψηλές τιμές του δείκτη αυτού υποδηλώνουν την «υιοθέτηση» της Μεσογειακής διατροφής. Για τον υπολογισμό του δείκτη αυτού καταχωρήθηκαν 11 βασικά τρόφιμα που απαρτίζουν την μεσογειακή διατροφή ( μη επεξεργασμένα δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, πατάτες, όσπρια, ελαιόλαδο, ψάρια, κόκκινο κρέας, πουλερικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και αλκοόλ). Για την κατανάλωση τροφών που είναι κοντά στην μεσογειακή διατροφή δίνεται το score 0, 1, 2, 3, 4 και 5 όταν οι συμμετέχοντες ανάφεραν καθόλου , σπάνια, συχνά, πολύ συχνά, εβδομαδιαία και ημερησίως αντίστοιχα. Για τρόφιμα που «απέχουν» από την Μεσογειακή διατροφή δίδεται το σκορ αντίστροφα. Για το αλκοόλ, δίνεται το σκορ 5 για κάτω από 300ml την ημέρα, σκορ 0 για πάνω από 700ml ή καθόλου και τα σκόρ 1 μέχρι 4 και κατανάλωση 300 - 400, 400 - 500, 500 – 600, and 600 - 700 ml την ημέρα. Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου με την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ψαριών, ξηρών καρπών, οσπρίων, γαλακτοκομικών, φρούτων, λαχανικών, γλυκών, αυγών και κοτόπουλου και στους άνδρες και στις γυναίκες. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε μόνο στην κατανάλωση πατάτας στους άνδρες και δημητριακών στις γυναίκες. Ενώ βρέθηκε διαφορά στην κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των τριών τάξεων στους άνδρες ( Χαμηλή: 18,9±23,7, Μεσαία: 12±16,1, Υψηλή11,5±12,5 p-value 0,005). Για το διατροφικό σκορ παρατηρήσαμε σημαντική στατιστικά διαφορά, και στους άνδρες και στις γυναίκες, στις 3 κοινωνικές τάξεις (Άνδρες Χαμηλή: 22,86±5,8, Μεσαία:24,2±5,9, Υψηλή:24,6±4,7, Γυναίκες : 24,5±7, Μεσαία:28±7,7, Υψηλή:28,8±6,3 P-value 0,001) Συμπεράσματα: Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο δεν επηρεάσθηκε από τις διατροφικές συνήθειες των ατόμων και κατά συνέπεια η σχέση με νοσήματα και την θνησιμότητα πρέπει να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες και χαρακτηριστικά του πληθυσμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Food habits - Greece - Attica (Nome)
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Αττική (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.