Η ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Λακιάρα, Ειρήνη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Με την χρήση διαστρωματικών δεδομένων, που αφορούν δείγμα 350 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του νομού Αττικής, εξετάστηκαν: α) οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή για αγροτουρισμό για τις πιο πρόσφατες διακοπές των τουριστών, β) οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή για θαλάσσιο τουρισμό για τις πιο πρόσφατες διακοπές των τουριστών, γ) οι παράγοντες που οι τουρίστες προτιμούν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού αναφορικά με τον τουρισμό περιπέτειας, δ) οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή για θρησκευτικό τουρισμό για τις πιο πρόσφατες διακοπές των τουριστών, ε) οι παράγοντες που επηρεάζουν την δραστηριότητα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της παραμονής πραγματοποιώντας δραστηριότητες οικολογικού ενδιαφέροντος και τέλος, ζ) οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος στέγασης κατά την τελευταία επίσκεψη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ecotourism - Greece
Τουρισμός
αγροτουρισμός
Θαλάσσιος τουρισμός - Ελλάδα
εναλλακτικός
Tourism - Greece
οικοτουρισμός
Αγροτικός τουρισμός - Ελλάδα
Agritourism - Greece
Οικοτουρισμός - Ελλάδα
Τουρισμός - Ελλάδα
θαλάσσιος τουρισμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.