Προσδιοριστικοί παράγοντες χαρτοφυλακίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Προσδιοριστικοί παράγοντες χαρτοφυλακίου

Σούσου, Άρτεμις

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας που ακολουθεί είναι η εκτενής εξέταση των παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων. Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε τυχαίο δείγμα, από το οποίο προέκυψε στρωματοποιημένο δείγμα νοικοκυριών, τα οποία εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, η δειγματοληπτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων σε κεντρικές και προαστιακές περιοχές της Αττικής, για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2010 και απαρτίζεται από 358 ερωτηματολόγια. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων ακολούθησε η ανάλυση οικονομετρικών υποδειγμάτων, η οποία βασίστηκε στην εκτίμηση λογιστικών και γραμμικών παλινδρομήσεων για τη διερεύνηση της επίδρασης των προσδιοριστικών παραγόντων των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών που εξετάστηκαν. Επιπροσθέτως, ελέγχθηκε η προηγούμενη επενδυτική εμπειρία των ερωτηθέντων, με τη βοήθεια της προσέγγισης Heckman (1979). Η εμπειρική ανάλυση απέφερε αποτελέσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που αφορούν κυρίως την αντιπαραβολή τους με αντίστοιχα συμπεράσματα της ξένης βιβλιογραφίας, που βασίζεται σε πολυετείς έρευνες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Φορολογική διαχείριση χαρτοφυλακίων
Stock exchanges
Investments
Stocks
Χρηματιστήρια αξιών
Επενδύσεις
Tax management portfolios
Μετοχές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.