Οι αποφάσεις γονιμότητας των γυναικών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι αποφάσεις γονιμότητας των γυναικών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Τσιβίκη, Ροδόπη

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα η γυναίκα έχει αποκτήσει δικαιώματα και έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει δικές της αποφάσεις σε όλους τους τομείς της ζωής της. Συγκεκριμένα, είναι σε θέση να συναποφασίζει για θέματα όπως η γονιμότητα. Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης είναι ο προσδιορισμός και η ερμηνεία των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις γονιμότητας των γυναικών. Ειδικότερα, να ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας, τον επιθυμητό αριθμό παιδιών, την ηλικία γάμου που θεωρεί η γυναίκα καταλληλότερη και την πιθανότητα μη απόκτησης παιδιών λόγω αλλαγής τρόπου ζωής των γυναικών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011. Χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, διαστρωματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Ο αριθμός των παρατηρήσεων ανέρχεται σε 150 νοικοκυριά. Η χρήση αυτής της μεθόδου κατέληξε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι αποφάσεις γονιμότητας της γυναίκας επηρεάζονται από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το μηνιαίο ατομικό εισόδημα, το οικογενειακό εισόδημα, τις ώρες εργασίας, το επάγγελμα και τα εισοδήματα από άλλες πηγές που διαθέτει η γυναίκα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γονιμότητα - Ελλάδα
Fertility - Greece
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.