Δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή λειτουργικού οδηγού για τη βελτίωση συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά Ε' Δημοτικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή λειτουργικού οδηγού για τη βελτίωση συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά Ε' Δημοτικού

Οικονομίδου Κληρίδου, Χρυστάλλα

Σήμερα τα παιδιά λόγω κακής διατροφής και έλλειψης σωματικής δραστηριότητας, απειλούνται από διάφορες χρόνιες ασθένειες. Μια αλλαγή στον τρόπο ζωής, στις διατροφικές συνήθειες και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μπορούν να προλάβουν πολλές δυσμενείς καταστάσεις. Σκοπός : Να βελτιωθούν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών όσο αφορά το πρόγευμα, μέσω της εφαρμογής ενός παρεμβατικού προγράμματος διατροφικής εκπαίδευσης και να εξεταστεί η επίδραση του στις γνώσεις και στάσεις των παιδιών. Μέθοδος : Συμμετείχαν 55 μαθητές/ τριες (28 αγόρια - 27 κορίτσια) Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-13 ετών . Υπήρξαν δύο ομάδες, ελέγχου- παρέμβασης. Το πρόγραμμα διάρκεσε 4 εβδομάδες (2 × 80λεπτα την εβδομάδα) και εφαρμόστηκε διαθεματικά σε διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Δόθηκαν στα παιδιά και των δύο ομάδων ερωτηματολόγια, τα οποία απαντήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση και βάση αυτών, αξιολογήθηκαν οι μεταβλητές γνώσεις και στάσεις. Αποτελέσματα : Τα περισσότερα παιδιά 41,85% παρατηρήθηκε ότι δεν έτρωγαν καθόλου πρόγευμα ή έτρωγαν κάποτε, παρόλο που ήξεραν να το φτιάχνουν. Για τη στάση τους δε διαδραματίζει ρόλο ο ΔΜΣ τους. Μετά το πρόγραμμα σημείωσαν στατιστικά βελτίωση οι γνώσεις αλλά και οι στάσεις των παιδιών και των δύο ομάδων με καλύτερα αποτελέσματα στην ομάδα παρέμβασης (γνώσεις: +2, στάσεις: +4,53) και στην ομάδα των κοριτσιών. Τα παιδιά ξεκίνησαν να τρώνε πρόγευμα, να νιώθουν έτοιμα να συμπεριλάβουν στο πρόγευμα τους φρούτο ή λαχανικό, βελτίωσαν την καταναλωτική αγωγή τους ελέγχοντας τις ετικέτες, τη συσκευασία και την ημερομηνία λήξης των προϊόντων αλλά ένιωσαν και έτοιμα να ξεκινήσουν να ετοιμάζουν και μόνα τους το πρωινό τους. Ακόμη τα υπέρβαρα/ παχύσαρκα παιδιά βελτίωσαν τις στάσεις τους καλύτερα από τα κανονικά, παρόλο που πριν την παρέμβαση ήταν πολύ χειρότερες. Συμπεράσματα : Η παρέμβαση έφερε αποτελέσματα και βελτίωσε τις γνώσεις διατροφής αλλά και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών ως προς το πρόγευμα. Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα απαιτείται η συμμετοχή των γονιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Food habits - Children
Children - Nutrition
Άσκηση - Διαιτολογικές απόψεις
Exercise - Nutritional aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.