Επίπεδα γρελίνης σε βρέφη σακχαροδιαβητικών μητέρων και συσχέτιση γρελίνης με ανθρωπομετρικές παραμέτρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επίπεδα γρελίνης σε βρέφη σακχαροδιαβητικών μητέρων και συσχέτιση γρελίνης με ανθρωπομετρικές παραμέτρους

Θανοπούλου, Ειρήνη

Εισαγωγή: Η γρελίνη, ένα φυσικό εκκριταγόνο της αυξητικής ορμόνης, παρουσιάζει κατά κύριο λόγο ορεξιογόνο δράση, ρυθμίζει την ομοιόσταση της γλυκόζης και του λιπιδαιμικού προφίλ, καθώς και την ενδοκρινική και μεταβολική απάντηση σε διάφορες καταστάσεις της ενεργειακής ισορροπίας. Στα νεογνά, η γρελίνη έχει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και μορφογένεσή τους και προετοιμάζει τα τελειόμηνα έμβρυα για την επιτυχή τους προσαρμογή στην εξωμήτριο ζωή. Στα νεογνά διαβητικής μητέρας (ΝΔΜ) παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα γρελίνης που αποδίδονται στην υπερινσουλιναιμία του ενδομήτριου περιβάλλοντος. Η υπογρελιναιμία των ΝΔΜ πιθανόν αποτελεί αντιρροπιστικό μηχανισμό, ώστε η όρεξή τους να είναι αμβλυμένη, να καταστέλλεται η υπερβολική πρόσληψη τροφής και να μειώνεται η αύξηση βάρους τους μεταγεννητικά. Σκοπός - Μεθοδολογία: Σε συνολικά 70 πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά διαβητικής μητέρας, τα οποία γεννήθηκαν στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» κατά τη διάρκεια του 2005 μετρήθηκαν τα επίπεδα της ολικής γρελίνης με ραδιοανοσολογική μέθοδο. Τα δείγματα λήφθηκαν εντός του πρώτου ή κατά το δεύτερο 24ωρο ζωής των νεογνών. Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων γρελίνης στα πρόωρα και τα τελειόμηνα, ούτε η ύπαρξη φυλετικού διμορφισμού. Δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική συσχέτιση με τις ανθρωπομετρικές και βιοχημικές παραμέτρους, εκτός από τη σημαντική θετική συσχέτιση με την ολική χοληστερόλη, αλλά μόνο στην ομάδα των πρόωρων (p=0,070). Παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση με την λιποκυτταροκίνη αντιπονεκτίνη, στα τελειόμηνα (p=0,002) και το σύνολο των νεογνών (p=0,022). Τα επίπεδα γρελίνης αυξάνονται την πρώιμη μεταγεννητική περίοδο σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p =0,003). Συμπεράσματα: Η απουσία σημαντικών συσχετίσεων με τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους και την γλυκόζη δεν καθορίζει έναν σαφή ρόλο της γρελίνης στην ενδομήτριο ζωή. Αντίστοιχα η συσχέτισή της με την χοληστερόλη συμφωνεί με την θεωρία ότι αποτελεί κυκλοφορούντα μεταφορέα της γρελίνης. Η θετική συσχέτισή της με την αντιπονεκτίνη πιθανόν αναδεικνύει ένα μέρος των διασυνδέσεων της ρύθμισης του μεταβολισμού περιγεννητικά. Τέλος, η έκκριση της ολικής γρελίνης αυξάνεται μετά τη δεύτερη ημέρα ζωής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βρέφη - Ασθένειες
Diabetes mellitus
Medical genetics
Σακχαρώδης διαβήτης
Ιατρική γενετική
Infants - Diseases

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.