Ο ρόλος της μουσειακής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πολιτισμικών μαθημάτων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο ρόλος της μουσειακής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πολιτισμικών μαθημάτων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Λιάκου, Ελένη Χρ.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες προωθούνται από τα Πανεπιστήμια καθώς αναγνωρίζεται η σημασία τους στην ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και ο ρόλος τους στην κοινωνικό-συναισθηματική τους ανάπτυξη. Η μουσειακή εκπαίδευση διαθέτει το πλεονέκτημα της άτυπης εκπαίδευσης. Η άτυπη εκπαίδευση δεν περιορίζεται, όπως η τυπική, από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους στόχους και τις μεθόδους διδασκαλίας. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μουσείου στη διδασκαλία των πολιτισμικών μαθημάτων και να τονιστεί η σημασία τους στην εμβάθυνση θεμάτων που αφορούν στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην τέχνη με ιδιαίτερη έμφαση στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Αφετηρία θα αποτελέσει ο προσδιορισμός του ιδιαίτερου παιδαγωγικού χαρακτήρα του μουσείου, των χαρακτηριστικών της άτυπης μάθησης που ενθαρρύνει το μουσείο (σε αντίθεση με περιβάλλοντα επίσημης εκπαίδευσης, όπως το Πανεπιστήμιο), και των μορφών επικοινωνίας που αναπτύσσονται στο μουσείο. Έμφαση θα δοθεί σε διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων από τους ίδιους τους φοιτητές, στη διερεύνηση των αντιλήψεων και των ενδιαφερόντων τους για την καλύτερη προσέγγιση των πολιτισμικών μαθημάτων καθώς και στη διερεύνηση της σημασίας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μουσεία - Εκπαιδευτικές απόψεις
Education
Μουσεία - Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτερη)
Εκπαίδευση
Πνευματική καλλιέργεια
Culture
Museums - Study and teaching (Higher)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.