Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η διαχείριση κρίσεων στον κλάδο τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η διαχείριση κρίσεων στον κλάδο τροφίμων

Ονουφρίου, Ειρήνη

Η παρούσα μελέτη εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Βιώσιμη Ανάπτυξη με ειδίκευση στην «Αγωγή του Καταναλωτή» και έχει σκοπό να διερευνήσει τη συμπεριφορά και την αντίληψη του καταναλωτή για την κρίση στον κλάδο τροφίμων και γενικά για τους κινδύνους που ενέχουν τα τρόφιμα.Ο βασικός λόγος που με οδήγησε στην έρευνα του συγκεκριμένου θέματος είναι επειδή τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες συνεχόμενων αποκαλύψεων για διατροφικά σκάνδαλα όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες γεγονός που δημιουργεί στον καταναλωτή μια συνεχή ανησυχία για την ποιότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές σήµερα επιθυμούν όλο και περισσότερο να ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας τροφίμων.Οι στόχοι της έρευνας είναι πρώτον να εξετάσει τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τους κινδύνους που ενέχουν γενικά τα τρόφιμα και ποτά, αλλά και πιο ειδικά για κάθε κατηγορία τροφίμων και ποτών. Δεύτερον να εξετάσει τις αντιλήψεις για την ασφάλεια και την υγιεινή στον κλάδο τροφίμων σε σχέση με 10 χρόνια πριν, τρίτον τις αντιλήψεις για την επάρκεια των πληροφοριών που παρέχει η τηλεόραση για την ασφάλεια των τροφίμων, τέταρτον τις αντιλήψεις για το βαθμό ειλικρίνειας και επάρκειας των πληροφοριών που παρέχει η εταιρεία κατά την κρίση και πέμπτον το βαθμό εμπιστοσύνης στις πληροφορίες που παρέχουν οι τηλεοπτικές ειδήσεις για θέματα ασφάλειας τροφίμων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τροφή - Έλεγχος
Συμπεριφορά
Consumer behavior
διαχείριση κρίσεων
Food security
τρόφιμα
Καταναλωτική συμπεριφορά
καταναλωτής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.