Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας φασολιών του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας φασολιών του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

Παπιά, Χριστίνα

Είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.Ειδικότερα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στη γεωργία που ασκείται σε προστατευόμενες περιοχές οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα.Γενικά έχει αποδειχθεί ότι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών, κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων και τιμολογιακών μέτρων καθώς και η προώθηση διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, μπορούν να καταλήξουν σε σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.Σκοπός της εργασίας είναι: (α) η εξέταση του κύκλου ζωής της καλλιέργειας φασολιών του Εθνικού Δρυμού Προστασίας Πρεσπών και (β) η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της, με τη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ).Η ΑΚΖ είναι ένα από τα εργαλεία της το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος, διεργασίας ή υπηρεσίας.Στην παρούσα εργασία η ΑΚΖ χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την καλλιέργεια των φασολιών και η δυνατότητα ελαχιστοποίησης τους, καθώς η μέθοδος αναδεικνύει τα στάδια της καλλιέργειας που επιβαρύνουν το περιβάλλον περισσότερο. Αντικείμενο της έρευνας είναι η εύρεση των εισροών (ποσότητες λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, νερού άρδευσης, κατανάλωσης καυσίμων στις γεωργικές εργασίες καθώς και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) που απαιτούνται κατά την καλλιέργεια των φασολιών Πρεσπών και συγκεκριμένα των τριών ποικιλιών, ελέφαντες, γίγαντες και πλακέ, με 3 διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές, συμβατική, ολοκληρωμένη και βιολογική. Οι αναφερθείσες ποικιλίες καταλαμβάνουν τις μεγαλύτερες εκτάσεις στην προστατευόμενη περιοχή των Πρεσπών.Η εκτίμηση των επιπτώσεων έγινε με τη βοήθεια μιας από τις ¨έτοιμες ¨ μεθόδους αξιολόγησης των επιπτώσεων και συγκεκριμένα την Eco-indicator 99 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Sima Pro 5 το οποίο διαθέτει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εθνικός Δρυμός
Γεωργία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Agriculture - Environmental aspects
Κτηνοτροφία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Φασόλια - Καλλιέργεια
αξιολόγηση
Farm produce
Beans - Breeding
Καλλιέργεια
Γεωργικά προϊόντα
φασόλια
περιβάλλον
Πρέσπες
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.