Η διάδοση της ακαδημαϊκής εξαπάτησης σε Έλληνες μαθητές και φοιτητές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η διάδοση της ακαδημαϊκής εξαπάτησης σε Έλληνες μαθητές και φοιτητές

Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα

Με την έρευνα αυτή μελετάται το φαινόμενο της ακαδημαϊκής ανειλικρίνειας και ειδικότερα η εξάπλωσή του στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαμορφώσαμε και χορηγήσαμε με τη συνεργασία φοιτητών και εκπαιδευτικών ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, τα οποία συμπλήρωσαν 834 μαθητές και φοιτητές από όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 37,2% ισχυρίζεται ότι αντιγράφει σπάνια ή ποτέ, το 39,6% αντιγράφει μερικές φορές και το 23,2% αντιγράφει συχνά ή πάρα πολύ συχνά. Τα αγόρια αντιγράφουν περισσότερο από τα κορίτσια και πιο διαδεδομένος τρόπος εξαπάτησης είναι οι ψίθυροι με τον διπλανό. Μαθητές και φοιτητές αντιγράφουν κυρίως, όταν δε γνωρίζουν τα θέματα και επειδή θέλουν να πάρουν μεγαλύτερο βαθμό. Η πίεση για να προλάβουν είναι το κυριότερο συναίσθημα που νιώθουν, όταν αντιγράφουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών και των φοιτητών δε θα ανέφερε κάποιον που βλέπει να αντιγράφει. Συνολικά, η αντιγραφή κρίνεται ως διαδεδομένο φαινόμενο της σχολικής και φοιτητικής ζωής και σκόπιμη είναι η αναγνώριση του προβλήματος προκειμένου να περιοριστεί.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εξαπάτηση (Εκπαίδευση) - Ελλάδα
Cheating (Education) - Greece
φοιτητές
μαθητές
Education - Greece
Ακαδημαϊκή εξαπάτηση
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-08-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.