Η συμβολή των δασών στη βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων, η περίπτωση του δάσους Μαίναλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή των δασών στη βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων, η περίπτωση του δάσους Μαίναλο

Ζαφείρης, Δημήτριος

Η παρούσα διπλωματική συντάχθηκε με στόχο τη διερεύνηση της αξίας που δίδεται στα δάση της ελληνικής πραγματικότητας, για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των δασών του τόπου. Ως εκ τούτου μελετήθηκαν και οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν εφαρμοσθεί και σε δάση του εξωτερικού. Σαν μελέτη περίπτωσης για την Ελλάδα επιλέχθηκε η διερεύνηση του όρους Μαίναλο. Σκοπός λοιπόν της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι, αφενός, να περιγράψει την σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα έχει υιοθετήσει αυτή την έννοια και να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες ανάδειξης των δασών της και αφετέρου να αναδειχθεί η σπουδαιότητα προστασίας και σωστής διαχείρισης του Μαινάλου όρους. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα στο εν λόγω όρος προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί οι συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, το πώς οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και η πολιτεία αποτιμά την όποια ανάπτυξη έχει ήδη συντελεστεί στην περιοχή και οι δυνατότητες που παρουσιάζονται σαν ευκαιρία ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια έννοια που πρωτοεμφανίστηκε το 1980 και που από τότε απασχολεί πλήθος επιστημόνων αλλά και πολιτών λόγω της σημαντικότητας της. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην παρούσα εργασία στις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίες είναι το περιβάλλον , η οικονομία, η κοινωνία και ο πολιτισμός. Τα αποτελέσματα εκτίμησης του υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης είναι: Το φύλο, η γνώση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, η συμφωνία με την άποψη ότι οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής κάνουν σωστή διαχείριση του δάσους, και η συμφωνία με την άποψη ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο δάσος είναι γνωστές στον τοπικό πληθυσμό αποτελούν στατιστικά σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της σημερινής κατάσταση του δάσους Μαίναλο (R2=20,4%). Το φύλο, η σημερινή κατάσταση του δάσους Μαίναλο, η συμφωνία με την άποψη ότι το Δάσος Μαίναλο συμβάλλει θετικά στο Νομό Αρκαδίας και η συμφωνία με την άποψη ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο δάσος είναι γνωστές στον τοπικό πληθυσμό, αποτελούν στατιστικά σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες για το ότι οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής κάνουν σωστή διαχείριση του δάσους (R2=18%).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δάση και δασοπονία - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός)
Δάσος του Μαινάλου
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός)
Sustainable development - Greece - Arkadia (Nome)
Βιώσιμη δασοπονία
Forests and forestry - Greece - Arkadia (Nome)
Sustainable forestry
Mainalo Forest

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.