Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας της Cynara cardunculus L. για παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας της Cynara cardunculus L. για παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα

Μακρυνίκα, Αικατερίνη

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, έχει οδηγήσει σε μία προσπάθεια απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και οι υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στα θέματα της ενέργειας και των μεταφορών. Τα βιοκαύσιμα και ειδικά το βιοντίζελ, φαίνεται να είναι, αν όχι αντικαταστάτες του πετρελαίου, σίγουρα πολύ καλοί διάδοχοί του. Για το λόγο αυτό εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενεργειακές καλλιέργειες.Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση του κύκλου ζωής της παραγωγής ελαιοσπόρου του ενεργειακού φυτού Cynara cardunculus L. για παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του, με τη χρήση της μεθόδου Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής. Η ΑΚΖ αναπτύχθηκε με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή, τη χρήση και την τελική διαχείριση ενός προϊόντος. Το αντικείμενο της έρευνας περιλαμβάνει τις γεωργικές εργασίες που απαιτούνται για την καλλιέργεια του φυτού, τη συγκομιδή του σπόρου και τη μεταφορά του στο εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ. Η επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη χρήση του προγράμματος Sima Pro 5.Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι, οι μεγαλύτερες επιπτώσεις που προκαλούνται από το εξεταζόμενο σύστημα, προέρχονται από την εξόρυξη και τη χρήση των ορυκτών πόρων. Από τις διαδικασίες του συστήματος, αυτή που είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο συνολικό περιβαλλοντικό φορτίο, ήταν η μεταφορά του σπόρου από το χωράφι στο εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ. Αυτή είναι και η διαδικασία – κλειδί, που επιδέχεται βελτίωση, ώστε το σύστημα να καταστεί φιλικότερο προς το περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Energy resources
Πηγές ενέργειας
βιοκαύσιμα
Biodiesel fuels
Cynara cardunculus L.
Καλλιέργεια
Bioenergy
Βιοενέργεια
Καύσιμα βιοντίζελ
βιοντίζελ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.