Οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία στην Αττική κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία στην Αττική κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Καλέμη, Ντορίνα

Στην παρούσα διπλωματική μελέτη εξετάζεται η οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία που διαμένουν στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στόχος της διπλωματικής μελέτης ήταν να ερευνηθεί το μηνιαίο ατομικό εισόδημα και το ποσοστό αποταμίευσης των μεταναστών σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Επίσης, στην έρευνα μελετήθηκε και το ποσό των χρημάτων που είχαν στείλει οι ερωτώμενοι στη χώρα καταγωγής τους για τα έτη 2008 έως 2011. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε το μελλοντικό προσδοκώμενο εισόδημα των μεταναστών και η πιθανότητα επιστροφής στο τόπο καταγωγής λόγο της οικονομικής κρίσης στη χώρα υποδοχής. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε δείγμα 371 ατόμων, σε κατοίκους της Αττικής. Από την εμπειρική ανάλυση προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους λόγο της οικονομικής κρίσης είναι οι ερωτώμενοι που θεωρούν ότι συνεχίζουν να αμείβονται λιγότερα από τους ντόπιους, οι ερωτώμενοι που έχουν δηλώσει ότι έχει μειωθεί το εισόδημά τους στη χώρα υποδοχής, οι ερωτώμενοι που στέλνουν χρήματα στη χώρα καταγωγής τους, οι ερωτώμενοι που έχουν δηλώσει ότι γευματίζουν εκτός σπιτιού λιγότερο από μια φορά το μήνα και τέλος, οι ερωτώμενοι που έχουν περιουσιακά στοιχεία στη χώρα καταγωγής τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μετανάστες - Οικονομικές συνθήκες - Ελλάδα
Consumer behavior
Οικονομική κρίση
μετανάστες
Emigration and immigration - Greece
Αποδημία και εποίκηση - Ελλάδα
οικονομική κρίση
Αλβανοί
Financial crises
Οικονομική συμπεριφορά
Καταναλωτική συμπεριφορά
Immigrants - Economic conditions - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.