Ικανότητα καρκινογένεσης: συνοπτικές ανασκοπήσεις των επιστημονικών δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)

Ικανότητα καρκινογένεσης: συνοπτικές ανασκοπήσεις των επιστημονικών δεδομένων

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σουλιώτης, Β.
Πλέτσα, Βασιλική

BookMonograph


Ελληνική γλώσσα

1993
2008-03-28T13:33:28Z
2012-06-12T12:11:37Z
2008-12-10T13:55:36Z

ISBN: 960-7184-10-6

Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) (έως 2012)
Βιβλίο-Μονογραφία
Ινστιτούτο Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.