Αναζητώντας στοιχεία Λογοτεχνικής Ανθρωπολογίας σε ένα ελληνικό παράδειγμα- Ζητήματα συγγραφής και λογοτεχνικότητας στην εθνογραφία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναζητώντας στοιχεία Λογοτεχνικής Ανθρωπολογίας σε ένα ελληνικό παράδειγμα- Ζητήματα συγγραφής και λογοτεχνικότητας στην εθνογραφία (EL)

Σιδηροπούλου, Μαρία Μαριέττα - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Literary criticism (EL)
Social sciences - art (EL)
Λογοτεχνική Ανθρωπολογία (EL)
Λογοτεχνική Κριτική (EL)
Επιστήμες- Τέχνες (EL)
Poetics (EL)
Literary anthropology (EL)


2008


2015-11-18T10:03:28Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.