Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στη Μυτιλήνη στις αρχές του 20ου αιώνα : το ανώτερο Παρθεναγωγείο Μυτιλήνης 1912-1936

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στη Μυτιλήνη στις αρχές του 20ου αιώνα : το ανώτερο Παρθεναγωγείο Μυτιλήνης 1912-1936 (EL)

Πετρά, Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Παρθεναγωγείο Μυτιλήνης (EL)
Education (EL)
Secondary education (EL)
Μέση εκπαίδευση (EL)
Γυναικεία εκπαίδευση (EL)
Female education (EL)


2010


2015-11-18T10:03:33Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.