Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο για τη διαμόρφωση συμπεριφορών και στάσεων για μια αειφόρο ανάπτυξη.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο για τη διαμόρφωση συμπεριφορών και στάσεων για μια αειφόρο ανάπτυξη. (EL)

ΧΑΧΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΗΛΙΑΣ

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει να εκπληρώσει ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς καλείται να αλλάξει και να επαναδιαμορφώσει μακροχρόνιες και παγιωμένες αντιλήψεις που συνδέονται με το πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη θέση του στο ευρύτερο περιβάλλον. Αναμφισβήτητα οι παγιωμένες αυτές αντιλήψεις δεν αφορούν μόνο το περιβάλλον αλλά πρωτίστως τον τρόπο ζωής ο οποίος καλείται να αλλάξει.Κεντρική θέση τόσο στην προβληματική όσο και στην πρακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατέχει η αειφορική ανάπτυξη. Στόχος της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση του εάν και κατά πόσον τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα δηλαδή η διαμόρφωση και η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Εάν και κατά πόσον η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση ανιχνεύεται μέσω της έρευνάς μου.

masterThesis

Enviromental education (EL)
Συμπεριφορά (EL)
Behaviour (EL)
Attitude (EL)
Primary school (EL)
Research (EL)
Στάση (EL)
Αειφόρος ανάπτυξη (EL)
Έρευνα (EL)
Sustainable development (EL)
Δημοτικό σχολείο (EL)


2013


2015-11-18T10:07:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.