Μελέτη μοντέλων βέλτιστου ελέγχου επιδημικών διαδικασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη μοντέλων βέλτιστου ελέγχου επιδημικών διαδικασιών (EL)

Κωνσταντάκη, Μαρία-Σοφία - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες. (EL)

masterThesis

Μαρκοβιανή διαδικασία αποφάσεων (EL)
Infection power (EL)
Δυναμικός προγραμματισμός (EL)
Διδιάστατη απλή επιδημική διαδικασία (EL)
Optimal control (EL)
Βέλτιστος έλεγχος (EL)
Πολιτικές απομόνωσης (EL)
Markov decision process (EL)
Μολυσματική ισχύς (EL)
Two-dimensional simple epidemic (EL)
Dynamic programming (EL)
Isolation policies (EL)


2014


2015-11-18T10:20:25Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.