Προδιαγραφές για σύστημα φιλοξενίας φυτών σε πολυκατοικίες του ελληνικού αστικού περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Προδιαγραφές για σύστημα φιλοξενίας φυτών σε πολυκατοικίες του ελληνικού αστικού περιβάλλοντος (EL)

Τατσιοπούλου, Ελπίδα - Σπυρίδων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων. (EL)

Προδιαγραφές για σύστημα φιλοξενίας φυτών σε πολυκατοικίες του ελληνικού αστικού περιβάλλοντος.

masterThesis

Φυτά (EL)
Αστικό περιβάλλον (EL)
Προδιαγραφές (EL)
Urban environment (EL)
Plants (EL)
Guidelines (EL)


2011


2015-11-18T10:42:37Z

Σύρος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.