Εφαρμογή μεθόδων σχεδιασμού τροχιάς για το σχεδιασμό κίνησης ρομποτικής μονάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Εφαρμογή μεθόδων σχεδιασμού τροχιάς για το σχεδιασμό κίνησης ρομποτικής μονάδας (EL)

Λαδουκάκης, Ονούφριος - Εμμανουήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων. (EL)

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση των εννοιών του σχεδιασμού τροχιάς και σχεδιασμού κίνησης ενός ρομπότ, η μελέτη των διαφόρων τυπικών κινηματικών διατάξεων που αφορούν τροχήλατα οχήματα και οι διάφορες μέθοδοι πλοήγησης. Μέσα σε αυτό το γνωστικό πλαίσιο, στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή ενός ρομπότ, που θα κινείται σε χώρο δύο διαστάσεων, έχοντας τη δυνατότητα να εκτελεί κινήσεις που βασίζονται σε δοσμένα μονοπάτια. Κριτήρια για αυτήν την κατασκευή αποτελούν: το χαμηλό κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων και η δυνατότητα επέκτασης του εν λόγω συστήματος. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο η σχεδίαση του συστήματος να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται δυνατή η υλοποίησή του σε οποιαδήποτε πλατφόρμα υλικοτεχνικής προσέγγισης και οποιωνδήποτε διαστάσεων, από το επίπεδο ενός πρωτοτύπου που θα εργάζεται σε ένα χώρο διαστάσεων 5m x 5m έως το επίπεδο ενός αυτοκινούμενου οχήματος που θα μπορεί να δράσει και σε εξωτερικούς χώρους.

masterThesis

Navigation methods (EL)
Motion design (EL)
Ανάλυση τροχιάς (EL)
Μέθοδοι πλοήγησης (EL)
Σχεδιασμός κίνησης (EL)
Ρομπότ (EL)
Trajectory analysis (EL)
Ρομποτική μονάδα (EL)
Robot (EL)


2011


2015-11-18T10:42:37Z

Σύρος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.