Έξυπνο σπίτι : επισκόπηση αναγκών, συστημάτων και τεχνολογιών, και σχεδίαση και αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης ενέργειας / Σαϊτάκης Εμμανουήλ ; επιβλέπων καθηγητής: Δαρζέντας Ιωάννης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈξυπνο σπίτι : επισκόπηση αναγκών, συστημάτων και τεχνολογιών, και σχεδίαση και αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης ενέργειας / Σαϊτάκης Εμμανουήλ ; επιβλέπων καθηγητής: Δαρζέντας Ιωάννης (EL)

Σαϊτάκης, Εμμανουήλ - Μιχαήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων. (EL)

masterThesis

Έξυπνο σπίτι (EL)
Smart home (EL)
Αποφυγή ατυχημάτων (EL)
Green house (EL)
Νέες τεχνολογίες (EL)
Παρακολούθηση ενέργειας (EL)
Internet monitoring (EL)
Accident avoidance (EL)
Πράσινο σπίτι (EL)
Διαδίκτυο (EL)
New technologies (EL)
Οικονομική διαχείριση ενέργειας (EL)
Financial energy management (EL)


2009


2015-11-18T10:42:37Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.