Μεθοδολογίες σχεδίασης και αξιολόγησης συνεργατικών εικονικών περιβάλλοντων επιφάνειας εργασίας και εφαρμογή αυτών στην περιοχή της σχεδίασης εσωτερικών χώρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Μεθοδολογίες σχεδίασης και αξιολόγησης συνεργατικών εικονικών περιβάλλοντων επιφάνειας εργασίας και εφαρμογή αυτών στην περιοχή της σχεδίασης εσωτερικών χώρων (EL)

Ντουφεξής - Αμουργιανός, Κώνσταντίνος - Σταύρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων. (EL)

Διερεύνηση της συνεργατικότητας σε προγράμματα σχεδίασης εσωτερικών χώρων

masterThesis

Σχεδιαση εσωτερικών χώρων (EL)
Collaborative virtual environment (EL)
Interior design (EL)
Συνεργατική εικονική πραγματικότητα (EL)


2010


2015-11-18T10:42:42Z

Σύρος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.