Τρισδιάστατη παραμετρική μοντελοποίηση αντικειμένων : περιγραφή και ανάλυση βασικών σχεδιαστικών παραμέτρων κοσμήματος για παραγωγή πολλαπλών τρισδιάστατων μορφών / Ελένη Αβραμίδου ; επιβλέπουσα: Σοφία Κυρατζή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρισδιάστατη παραμετρική μοντελοποίηση αντικειμένων : περιγραφή και ανάλυση βασικών σχεδιαστικών παραμέτρων κοσμήματος για παραγωγή πολλαπλών τρισδιάστατων μορφών / Ελένη Αβραμίδου ; επιβλέπουσα: Σοφία Κυρατζή (EL)

Αβραμίδου, Ελένη (Ιωάννης)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων. (EL)

masterThesis

3d modeling (EL)
Parameterize (EL)
Παραμετροποιηση αντικειμένου (EL)
Μοντελοποίηση (EL)


2013


2015-11-18T10:42:47Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.