Η εφαρμογή του ISO 9001:2000 στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Η εφαρμογή του ISO 9001:2000 στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (EL)

Αγκάς, Θεόδωρος - Κωνσταντίνος

aegean

Η εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση της εφαρμογής της νέας σειράς προτύπων ISO 9000:2000 στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης της νέας σειράς προτύπων είναι η εξεύρεση των στοιχείων, που καθιστούν, την χρησιμοποίησή τους στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις πρώτη προτεραιότητα. Επίσης σημαντικά είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή τους, σε τομείς όπως η εσωτερική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης όσο και οι πελάτες.

masterThesis

Διεργασία (EL)
Quality management system (EL)
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (EL)
Quality (EL)
Ποιότητα (EL)
Process (EL)


2005


2015-11-18T10:47:25Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.