Η έλλειψη συντονισμού σε μια εφοδιαστική αλυσίδα - Το φαινόμενο Bullwhip

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ έλλειψη συντονισμού σε μια εφοδιαστική αλυσίδα - Το φαινόμενο Bullwhip (EL)

Μπουγδάνος, Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσέγγιση μέσω ορισμών της αλυσίδας εφοδιασμού, το τι συμβαίνει σε μια αλυσίδα εφοδιασμού, ποια είναι τα σημεία - κλειδιά για την επιτυχή διαχείρησή της καθώς και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη σωστή διαχείρηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φαινόμενο bullwhip αιτίες, συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και τρόποι μείωσης των αρνητικών συνεπειών του. Επίσης γίνεται ανάλυση δύο μελετών περιπτώσεων της βιομηχανίας Barilla και του παιχνιδιού Beer Game.

masterThesis

Φαινόμενο Bullwhip (EL)
Supply chain management (EL)
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (EL)
Bullwhip effect (EL)
Beer game (EL)


2006


2015-11-19T10:35:45Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.