Η θέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: απόψεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η θέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: απόψεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων (EL)

Λυμπέρη, Ειρήνη - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περαβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

Η παρούσα ερευνητική εργασία, διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων για τη θέση της Π.Ε. στα Σ.Δ.Ε όπου λειτουργεί ως μέρος του προγράμματος σπουδών καθώς και τον προβληματισμό που ανακύπτει για το αν θα μπορούσε να λειτουργήσει το ίδιο ή και πιο αποτελεσματικά στο παραδοσιακό σχολείο, όπου τα προγράμματα Π.Ε. λειτουργούν σε εθελοντική βάση.

masterThesis

Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (EL)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση (EL)
Environmental education (EL)
Second chance schools (EL)


2009


2015-11-19T10:45:22Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.