Η ευαισθητοποίηση /ενημέρωση της Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου σε θέματα ισότητας των φύλων και η συμβολή της στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ευαισθητοποίηση /ενημέρωση της Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου σε θέματα ισότητας των φύλων και η συμβολή της στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας (EL)

Γιακουμάκης, Γεώργιος - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Γυναίκα (EL)
Δημοτική αστυνομία (EL)
Ισότητα (EL)
Municipal police (EL)
Equality (EL)
Gender (EL)
Φύλο (EL)
Woman (EL)


2013


2015-11-19T10:47:06Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.