Διοίκηση και επιχειρηματικότητα στην προσχολική εκπαίδευση και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιοίκηση και επιχειρηματικότητα στην προσχολική εκπαίδευση και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής (EL)

Καρούντζου, Γεωργία - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Entrepreneurship and women (EL)
Διοίκηση στην προσχολική εκπαίδευση (EL)
Administration in early childhood education (EL)
The position of women in pre-school education (EL)
Γυάλινη οροφή (EL)
Entrepreneurship in early childhood education (EL)
Glass ceiling (EL)
Επιχειρηματικότητα στην προσχολική εκπαίδευση (EL)
Γυναίκες και διοίκηση (EL)
Administration and women (EL)
Η θέση των γυναικών στην προσχολική εκπαίδευση (EL)
Γυναικεία επιχειρηματικότητα (EL)


2014


2015-11-19T10:47:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.