Ο ρόλος της διεύθυνσης των σχολικών μονάδων στην ομαλή μετάβαση των μαθητών από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Έρευνα σε σχολεία του ν. Δωδεκανήσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος της διεύθυνσης των σχολικών μονάδων στην ομαλή μετάβαση των μαθητών από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Έρευνα σε σχολεία του ν. Δωδεκανήσου (EL)

Κοσεγιάν, Χαρίκλεια - Καραμπέτ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Leadership (EL)
Διευθυντής (EL)
Πρωτοβάθμια (EL)
Secondary education (EL)
Collaborative learning community (EL)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
Transition (EL)
Ομαλή μετάβαση (EL)
Elementary (EL)


2010


2015-11-19T10:49:06Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.