Μεθόδοι ομοιότητας σε προβλήματα λογισμού μεταβολών και μερικών διαφορικών εξισώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεθόδοι ομοιότητας σε προβλήματα λογισμού μεταβολών και μερικών διαφορικών εξισώσεων (EL)

Νεοφύτου, Ελένη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. (EL)

masterThesis

Shock waves (EL)
Συναρτησοειδή (EL)
Functionals (EL)
Μεταβολικά προβλήματα (EL)
Μετασχηματισμός επιμήκυνσης (EL)
Variotional problems (EL)
Streching transformations (EL)
Κρουστικά κύματα (EL)


2007


2015-11-19T10:55:24Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.