Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στον τομέα παραγωγής παραδοσιακού λουκουμιού – νέος σχεδιασμός παραγωγής χωροταξικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων – οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στον τομέα παραγωγής παραδοσιακού λουκουμιού – νέος σχεδιασμός παραγωγής χωροταξικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων – οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές (EL)

Φαφαλιός, Αδαμάντιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη μελέτη και το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής Παραδοσιακού Λουκουμιού για την εταιρία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Αρχικά, περιγράφονται η θεωρητική προσέγγιση των θεμάτων που πρόκειται να απασχολήσουν την μελέτη μας, περιλαμβάνοντας τα γνωστικά ζητήματα που παίρνονται υπόψη για την τεκμηρίωση αποφάσεων κατά το στρατηγικό σχεδιασμό παραγωγικών συστημάτων. Επιδιώκεται έτσι να παρουσιαστούν σύγχρονες προσεγγίσεις σε ζητήματα όπως η επιλογή του προϊόντος, της θέσης εγκατάστασης, της επιλογής του είδους της παραγωγικής διαδικασίας, χωροταξικός σχεδιασμός και γενικά, σε ζητήματα που συνεπάγονται τη δέσμευση σημαντικών πόρων και επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την απόδοση και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της παραγωγής. Δίνεται μια σύντομη περιγραφή της εταιρίας και της δραστηριότητας αυτής στο χώρο των ζαχαρωδών προϊόντων. Κατόπιν παρουσιάζονται τα προβλήματα της υπάρχουσας κατάστασης και η στρατηγική απόφαση αλλαγής πλεύσης στην παραγωγή του προϊόντος της, δίνοντας έμφαση στα σημαντικότερα στάδια στην παραγωγή του τελικού προϊόντος όπως είναι α) ο βρασμός με ατμό, β) η κοπή του σε μικρά τεμάχια και γ) η συσκευασία του. Στη συνέχεια παρατίθενται η τεχνολογία και ο σχεδιασμός του διαγράμματος ροής μαζί με τον χωροταξικό σχεδιασμό με εκτενής αναφορά σε προτάσεις, οι οποίες προσθέτουν εναλλακτικές λύσεις τόσο στην εφαρμογή της τεχνολογίας όσο και στη διάταξη του διαγράμματος ροής με σκοπό τη μέγιστη δυνατή βελτίωση του τελικού προϊόντος.

masterThesis

ERP (EL)
Υγιεινή ασφάλεια (EL)
Παραγωγική διαδικασία (EL)
Χωροταξικός σχεδιασμός (EL)
Hygiene security (EL)
SWOT (EL)


2007


2015-11-19T10:57:29Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.