Σχέδιο μάρκετινγκ για εταιρεία μαζικής εστίασης με ειδικά χαρακτηριστικά: παρουσία σε νέα αγορά, Δωδεκάνησα, με νέο προϊόν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Σχέδιο μάρκετινγκ για εταιρεία μαζικής εστίασης με ειδικά χαρακτηριστικά: παρουσία σε νέα αγορά, Δωδεκάνησα, με νέο προϊόν (EL)

Κουτρά, Σουλτάνα Σωτηρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια έρευνας και εκτίμησης των αναγκών της τοπικής αγοράς της Ρόδου με απώτερους στόχους αφενός την επέκταση της εταιρείας deli με την ίδρυση νέου καταστήματος στη Ρόδο αφετέρου τον σχεδιασμό μιας νέας σειράς προϊόντος απο την εταιρεία deli , η οποία οφείλουμε να επισημάνουμε οτι δεν υφίσταται και όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι μη πραγματικά. Το νέο προϊόν είναι 6 έτοιμες σαλάτες και θα στοχεύει να γίνει αποδεκτό τόσο απο τους ήδη υπάρχοντες αγοραστές όσο και απο τους καινούργιους. Για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας επιβάλλεται να σχεδιαστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ για την νέα σειρά προϊόντων της εταιρείας.

masterThesis

Μάρκετινγκ (EL)
Εταιρεία μαζικής εστίασης (EL)
Company mass focusing (EL)
Μίγμα μάρκετινγκ (EL)
Marketing (EL)


2007


2015-11-19T10:57:32Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.