Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης σε Ελλάδα & Ισπανία - Συγκριτική Επισκόπηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟλοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης σε Ελλάδα & Ισπανία - Συγκριτική Επισκόπηση (EL)

Παπαγεωργίου, Ειρήνη - Ελένη - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Greece (EL)
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης - ΟΔΠΖ (EL)
Integrated Coastal Zone Management ICZM (EL)
Ελλάδα (EL)
Ισπανία (EL)
Spain (EL)


2012


2015-11-20T08:20:45Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.