Διερεύνηση των επιπτώσεων αροτραίων καλλιεργειών στην ποιότητα του εδάφους : η περίπτωση σιτηρών-κηπευτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Διερεύνηση των επιπτώσεων αροτραίων καλλιεργειών στην ποιότητα του εδάφους : η περίπτωση σιτηρών-κηπευτικών (EL)

Παντελόπουλος, Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Γεωργία και Περιβάλλον. (EL)

masterThesis

Οργανικός άθρακας εδάφους (EL)
Soil active carbon (EL)
Soils and plants (EL)
Έδαφος (EL)
Δείκτες ποιότητας εδάφους (EL)
Soil organic carbon (EL)
Soil quality indicators (EL)


2008


2015-11-20T08:23:12Z

Μυτιλήνη



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.