Διερεύνηση επιπτώσεων δενδρωδών καλλιεργειών στην ποιότητα του εδάφους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση επιπτώσεων δενδρωδών καλλιεργειών στην ποιότητα του εδάφους (EL)

Σταυροπούλου, Μαυρέτα - Ανδρέας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Γεωργία και Περιβάλλον. (EL)

masterThesis

Οργανικός άθρακας εδάφους (EL)
KMnO4 (EL)
Ενεργός άνθρακας εδάφους (EL)
Soil quality (EL)
Soil active carbon (EL)
Soils and plants (EL)
Ποιότητα εδάφους (EL)
Έδαφος (EL)
Soil organic carbon (EL)


2008


2015-11-20T08:23:13Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.