Ο ρόλος της Ρωσίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ο ρόλος της Ρωσίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου (EL)

Φαρδέλας, Δημήτριος

aegean

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την επίτευξη των πολιτικών επιδιώξεών της, που είναι η επανένταξη των κρατών που συνέθεταν τον πρώην σοβιετικό χώρο, στη δική της σφαίρα επιρροής και την παράλληλη αποτροπή ένταξής τους σε άλλους πολιτικούς ή στρατιωτικούς οργανισμούς που δρουν ανταγωνιστικά ως προς αυτή. Δύο παράγοντες κατέστησαν δυνατή την υλοποίηση του παραπάνω στόχου: ο κρατικός έλεγχος της ενεργειακής βιομηχανίας που οδήγησε στην οικονομική ανόρθωση της Ρωσίας και σε σταθερή οικονομική ανάπτυξη και η πολιτική σταθερότητα που προσέδωσε στο ρωσικό πολιτικό σύστημα η διακυβέρνηση Πούτιν. Κύριο εργαλείο, επομένως, της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής καθίσταται η ενεργειακή εξάρτηση και η διπλωματία των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου που διαμορφώνουν την ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας έναντι των κρατών του εγγύς εξωτερικού. Οι φυσικοί πόροι επομένως αποτέλεσαν το μέσο επανάκτησης του κύρους της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα και της προσέδωσαν τη δυνατότητα άσκησης μιας πιο δυναμικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα δεύτερο εργαλείο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής είναι οι ένοπλες συγκρούσεις λόγω των εκκρεμών εδαφικών διαφορών που συνδέονται με την ύπαρξη ρωσικών μειονοτήτων ή εθνοτικών μειονοτήτων φίλα προσκείμενων στη ρωσική πλευρά και χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης για συμμόρφωση με τις ρωσικές επιταγές ή διασφαλίζουν τη στάθμευση ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή.

masterThesis

Εύξεινος Πόντος (EL)
Ρωσία (EL)
Ενεργειακή διπλωματία (EL)
Black Sea (EL)
Energy diplomacy (EL)
Russia (EL)


2015-12


2016-09-30T10:51:57Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.